Wydział Farmaceutyczny - Harmonogram zajęć

aktualne harmonogramy zajęć znajdują się w menu, w Planach zajęć
Rok akademicki 2021/2022
Dietetyka

studia stacjonarne I stopnia

studia stacjonarne II stopnia

Prosimy o uważne śledzenie zmian w harmonogramach.
W nawiasach podano datę ostatniej aktualizacji.

ARCHIWUM