Komunikaty

Komunikaty

...

Szanowni Państwo;
w oparciu o § 1 ust. 6 zarządzenia JM Rektora nr 66/XVI R/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie zasad organizacji zajęć dydaktycznym w roku akademickim 2023/2024 w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu uprzejmie informuję, że w jedyną formą zajęć realizowaną na kierunku lekarsko – dentystycznym (studia stacjonarne i niestacjonarne, w języku polskim i angielskim) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą wykłady. Pozostałe zajęcia, tj. seminaria, ćwiczenia, lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego oraz praktyki zawodowe realizowane będą stacjonarnie w siedzibie Uczelni oraz podmiotach leczniczych.

W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo realizacji zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym informacje o zmianach zostaną opublikowane niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Władze Dziekańskie.

Z poważaniem
prof. dr hab. Marcin Mikulewicz 
Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego