Schedule

Schedule

Academic Year 2021/2022

4th year Dentistry - Tutor: lek. stom. Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz i dr n. med. Małgorzata Zając (agnieszka.czajczynska-waszkiewicz@umed.wroc.pl, malgorzata.zajac@umed.wroc.pl, tel.: 71 784 03 66)
5th year Dentistry - Tutor: lek. dent. Małgorzata Kotarska (malgorzata.kotarska@umed.wroc.pl , tel.: 793 699 070)