Dział Współpracy Międzynarodowej (Kontakt)

Przyjmowanie gości zagranicznych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. T. Chałubińskiego 6a (parter)
50-368 Wrocław
tel.: 71 784 11 42 , 71 784 11 43
faks.71 784 00 33