Szkolenia farmaceutów - Szkolenie ciągłe

SZKOLENIA FARMACEUTÓW - Doskonalenie zawodowe farmaceutów

ARCHIWUM


Farmaceuta ma obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych:
1)
metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń;

2) za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Podstawa prawna:
Art. 77-78 Ustawy o zawodzie farmaceuty z dn. 10 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 184)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty z dn. 28 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2494)