Logopedia Kliniczna (Studium Kształcenia Podyplomowego WNoZ)

Logopedia Kliniczna

po. Kierownika  Studiów Podyplomowych Logopedia Kliniczna 

dr Luba Ślósarz

tel.71-784-18-57

e-mail: luba.slosarz@umw.edu.pl

Harmonogram zajec Logopedia Kliniczna , edycja XIV