Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną (Studium Kształcenia Podyplomowego WNoZ)

Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną

po.Kierownika Studiów Podyplomowych Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną

dr Luba Ślósarz

tel.71-784-18-57

e-mail: luba.slosarz@umw.edu.pl

Harmonogram zajęć Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną, edycja XVI