Szkoła Doktorska

Władze

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. Mirosław Banasik, prof. uczelni
 

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej
dr hab. Justyna Rybka

 
Rada Szkoły Doktorskiej UMW

dr hab. Mirosław Banasik, prof. uczelni – Dyrektor Szkoły Doktorskiej - przewodniczący

prof. dr hab. Tomasz Wróbel – dyscyplina nauki medyczne

dr hab. Justyna Rybka – dyscyplina nauki medyczne

prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka – dyscyplina nauki medyczne

dr hab. Marcin Protasiewicz – dyscyplina nauki medyczne

dr hab. Maciej Dobrzyński, prof. uczelni – kierunek lekarsko-dentystyczny

dr hab. Julita Kulbacka, prof. uczelni – dyscyplina nauki farmaceutyczne

dr hab. Marcin Mączyński, prof. uczelni – dyscyplina nauki farmaceutyczne

prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz - dyscyplina nauki o zdrowiu

dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. uczelni – dyscyplina nauki o zdrowiu

lek. Stanisław Supplitt - przedstawiciel doktorantów