Poczet Rektorów

Rok Imię i nazwisko
1950 – 1954 prof. dr hab. Zygmunt Albert
1954 – 1957 prof. dr hab. Antoni Falkiewicz
1957 – 1962 prof. dr hab. Bogusław Bobrański
1962 – 1965   prof. dr hab. Aleksander Kleczeński
1965 – 1968 prof. dr hab. Tadeusz Baranowski
1968 – 1972 prof. dr hab. Leonard Kuczyński
1972 – 1978   prof. dr hab. Stanisław Iwankiewicz
1978 – 1981 prof. dr hab. Eugeniusz Rogalski
1981 – 1984, 1984 – 1987 prof. dr hab. Marian Wilimowski
1987 – 1990 prof. dr hab. Bogdan Łazarkiewicz
1990 – 1993 prof. dr hab. Zbigniew Knapik
1993 – 1996, 1996 – 1999  prof. dr hab. Jerzy Czernik
1999 – 2002, 2002 – 2005 prof. dr hab. Leszek Paradowski
2005 – 2008, 2008 –2011 prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
2011–2012, 2012-2016, 2016-2019 prof. dr hab. Marek Ziętek