Dział ds. Systemu POL-on

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

Kierownik Działu
Administrator systemu POL-on w UMW
mgr Iwona Małgorzata Kopeć
tel.: 71 784 16 68
e-mail: iwona.kopec@umed.wroc.pl
e-mail: rnp@umed.wroc.pl

Pracownicy

mgr Grzegorz SEKITA
tel. 71 784 17 11
e-mail: grzegorz.sekita@umed.wroc.pl

mgr Aleksandra MAŁOWIECKA
tel. 71 784 17 11
e-mail: aleksandra.malowiecka@umed.wroc.pl
 

17.04.2020