Ważne informacje dla pracowników UMW

Prof. Brygida Knysz o profilaktyce zakażeń
(27.9.2021)

Prof. Brygida Knysz - przewodnicząca uczelnianego zespołu ds. zarządzania kryzysowego - tuż przed rozpoczęciem roku przypomniała studentom i pracownikom UMW o zasadach przeciwdziałania zakażeniu.

Zalecenia odnośnie prowadzenia zajęć w semestrze zimowym
(24.9.2021)

Zespół ds. zarządzania kryzysowego przygotował zalecenia dla studentów, doktorantów i pracownikó dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Stosowanie zasad BHP oraz bezpieczna utylizacja odpadów
(15.4.2021)

Prosimy pamiętać o tym, by przy pracy z odczynnikami chemicznymi stosować się do zasad BHP oraz zapisów karty charakterystyki danego odczynnika.

Nowa procedura postępowania w przypadku zakażeń
(25.2.2021)

Poniższa procedura jest nadal aktualna z następującymi zastrzeżeniami: dotyczącymi tak zwanych ozdrowieńców oraz osób zaszczepionych. Niesustannie zachęcamy wszystkich studentów i pracowników do zaszczepienia się.

NAWA ogłosiła kolejny nabór do programu SPINAKER
(27.9.2021)

Celem głównym programu SPNAKER jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez tworzenie intensywnych międzynarodowych programów kształcenia.

Autobus MPK między kampusami wraca na trasę
(24.9.2021)

1 października wraca na trasę autobus, który MPK dedykowało studentom i pracownikom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przemieszczającym się pomiędzy kampusami uczelni. Przejazd jest bezpłatny, po okazaniu legitymacji.

Prof. Wojciech Kielan na czele Towarzystwa Chirurgów Polskich
(23.9.2021)

Prof. Wojciech Kielan, kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej rozpoczął kadencję Przewodniczącego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Funkcję objął w czasie Jubileuszowego 70. Kongresu TChP. 

Pożegnanie Pani Marii Ciechanowicz
(21.9.2021)

Z głębokim żalem informujemy, że odeszła Maria Ciechanowicz - wieloletni pracownik administracji naszego Uniwestytetu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 22 września 2021 r. w Kiełczowie.

Prof. Zbigniew Wszołek o przygotowywaniu publikacji naukowych
(21.9.2021)

Prof. Zbigniew Wszołek z Mayo Clinic - wybitny światowy autorytet w zakresie zaburzeń ruchowych i schorzeń neurodegeneracyjnych podzieli się  z pracownikami UMW swoimi doświadczeniami odnośnie publikacji prac naukowych. 

Zmiana domeny - zmiany w systemie pocztowym - instrukcja
(17.9.2021)

W związku ze zmianą domeny na umw.edu.pl w przypadku korzystania z programów pocztowych i pakietu Office365 konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych czynności, które CI dokładnie opisało w instrukcji.