Ważne informacje dla pracowników UMW

Stosowanie zasad BHP oraz bezpieczna utylizacja odpadów
(15.4.2021)

Prosimy pamiętać o tym, by przy pracy z odczynnikami chemicznymi stosować się do zasad BHP oraz zapisów karty charakterystyki danego odczynnika.

Nowa procedura postępowania w przypadku zakażeń
(25.2.2021)

Poniższa procedura jest nadal aktualna z następującymi zastrzeżeniami: dotyczącymi tak zwanych ozdrowieńców oraz osób zaszczepionych. Niesustannie zachęcamy wszystkich studentów i pracowników do zaszczepienia się.

Szkolenie NCN dla pracowników UMW
(20.9.2021)

Zapraszamy pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na szkolenie online dotyczące przygotowania i realizacji wniosków składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. 

Zmiana domeny - zmiany w systemie pocztowym - instrukcja
(17.9.2021)

W związku ze zmianą domeny na umw.edu.pl w przypadku korzystania z programów pocztowych i pakietu Office365 konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych czynności, które CI dokładnie opisało w instrukcji.

Wyjazdy dla pracowników w ramach ERASMUS+ 2021/2022
(16.9.2021)

Pracownicy UMW mogą skorzystać z możliwości wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych organizowanych w ramach Programu Erasmus+. Rekrutację prowadzi Dział Współpracy Międzynarodowej. Zgłoszenia do 30 września.

Organizacja nowego roku akademickiego
(13.9.2021)

Zasady organizacji roku akademickiego, zmiany w sposobie planowania i rozliczania dydaktyki, kilka słów do studentów I roku i przede wszystkim gorący apel o zaszczepienie się złożyły się na wystąpienie Prorektor ds. studentów i dydaktyki.

Dolnośląski Festiwal Nauki 2021: od science fiction do Science
(31.8.2021)

Już 17 września rozpocznie się kolejna, 24. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Nasi wykładowcy, doktoranci i studenci przygotowali z tej okazji aż 95 wydarzeń, które, ponownie jak w roku ubiegłym, odbędą się w formule online.

AMEE 2021 - ostatni dzwonek by wziąć udział
(24.8.2021)

Nauczyciele akademiccy, twórcy programów, ale też doradcy zawodowi czy studenci mogą skorzystać z rozpoczynającej się dziś międzynarodowej wirtualnej konferencji AMEE 2021. Poruszane będą aktualne tematy w edukacji medycznej.

Procedura dotycząca awansów stanowiskowych NA
(20.8.2021)

20.08.2021 uruchomiony został proces przyjmowania wniosków o awanse stanowiskowe w grupie pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych oraz badawczych. By usprawnić i ułatwić działania wypracowana została specjalna procedura.

Alfabet ewaluacji - K jak kategoria jednostki naukowej
(19.8.2021)

Tylko do końca roku wpłynąć możemy na wynik kolejnej ewaluacji. Ocena rozpocznie się w 2022 roku i obejmie lata 2017-2021. Od jej wyniku zależy bardzo wiele. Na ostatniej prostej przypominamy kluczowe założenia ewaluacji.