Ważne informacje dla pracowników UMW

Prof. Brygida Knysz o profilaktyce zakażeń
(27.9.2021)

Prof. Brygida Knysz - przewodnicząca uczelnianego zespołu ds. zarządzania kryzysowego - tuż przed rozpoczęciem roku przypomniała studentom i pracownikom UMW o zasadach przeciwdziałania zakażeniu.

NAWA ogłosiła kolejny nabór do programu SPINAKER
(27.9.2021)

Celem głównym programu SPNAKER jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez tworzenie intensywnych międzynarodowych programów kształcenia.

Autobus MPK między kampusami wraca na trasę
(24.9.2021)

1 października wraca na trasę autobus, który MPK dedykowało studentom i pracownikom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przemieszczającym się pomiędzy kampusami uczelni. Przejazd jest bezpłatny, po okazaniu legitymacji.

Zalecenia odnośnie prowadzenia zajęć w semestrze zimowym
(24.9.2021)

Zespół ds. zarządzania kryzysowego przygotował zalecenia dla studentów, doktorantów i pracownikó dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Prof. Wojciech Kielan na czele Towarzystwa Chirurgów Polskich
(23.9.2021)

Prof. Wojciech Kielan, kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej rozpoczął kadencję Przewodniczącego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Funkcję objął w czasie Jubileuszowego 70. Kongresu TChP. 

Pożegnanie Pani Marii Ciechanowicz
(21.9.2021)

Z głębokim żalem informujemy, że odeszła Maria Ciechanowicz - wieloletni pracownik administracji naszego Uniwestytetu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 22 września 2021 r. w Kiełczowie.

Prof. Zbigniew Wszołek o przygotowywaniu publikacji naukowych
(21.9.2021)

Prof. Zbigniew Wszołek z Mayo Clinic - wybitny światowy autorytet w zakresie zaburzeń ruchowych i schorzeń neurodegeneracyjnych podzieli się  z pracownikami UMW swoimi doświadczeniami odnośnie publikacji prac naukowych. 

Zmiana domeny - zmiany w systemie pocztowym - instrukcja
(17.9.2021)

W związku ze zmianą domeny na umw.edu.pl w przypadku korzystania z programów pocztowych i pakietu Office365 konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych czynności, które CI dokładnie opisało w instrukcji.

Wyjazdy dla pracowników w ramach ERASMUS+ 2021/2022
(16.9.2021)

Pracownicy UMW mogą skorzystać z możliwości wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych organizowanych w ramach Programu Erasmus+. Rekrutację prowadzi Dział Współpracy Międzynarodowej. Zgłoszenia do 30 września.

Organizacja nowego roku akademickiego
(13.9.2021)

Zasady organizacji roku akademickiego, zmiany w sposobie planowania i rozliczania dydaktyki, kilka słów do studentów I roku i przede wszystkim gorący apel o zaszczepienie się złożyły się na wystąpienie Prorektor ds. studentów i dydaktyki.