Harmonogram udzielania wsparcia (projekt Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu)

Z powodu epidemii koronawirusa organizacja kolejnych szkoleń została ograniczona.
W 2021 roku planowane są następujące działania w ramach zadania 1 - Działania edukacyjno - naukowe:

działanie 9 - Organizacja szkolenia zaawansowanej symulacji medycznej, 2 edycje, 2x16 osób,
działanie 16 - Szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli wysokiej wierności: wypadki mnogie 2 osoby, działanie 18 - Podstawowe szkolenie metodyczne symulacji dla 108 nauczycieli, 3 edycje x 36 os., 1 dzień
działanie 22 - Szkolenie w zakresie OSCE dla 108 nauczycieli, 3 edycje x 36 os., 4 dni
działanie 24 - Staże dla 16 nauczycieli
działanie 25 - Udział w konferencjach naukowych dla 12 nauczycieli
działanie 27 - Organizacja studenckiej międzynarodowej konferencji naukowej, 1 edycja, 200 osób
działanie 28 - Udział w zawodach ogólnopolskich symulacji medycznej dla 20 osób, 4 edycje x 5 osób
działanie 29 - Organizacja uczelnianych zawodów symulacji medycznej, 3 edycje, 8 zespołów

Dokłady termin realizacji ww. szkoleń zostanie podany po wyłonieniu wykonawcy.