Aktualności - Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne

List Przewodniczącego Rady Dyscypliny do społeczności Wydziału Farmaceutycznego - reprezentantów Nauk Farmaceutycznych, o sprawach ewaluacji
List dostępny do pobrania tutaj


Ważna informacja z Rady Doskonałości Naukowej w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych!
W związku z wejściem życie przepisów o działaniach osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy antykryzysowej) ulegają zmianie niektóre terminy w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz zasady uwzględniania dorobku naukowego sprzed roku 2019.
Szczegóły w załączonym piśmie od Dyrektora Biura RDN, pana dr. Jerzego Deneki
Pismo z Rady Doskonałości Naukowej dostępne tutaj

Informacja o posiedzeniu Rady

Wskazówki dla Przewodniczących Komisji Doktorskich, prowadzących postępowania o nadanie stopnia 'doktora nauk farmaceutycznych' na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Terminy posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne:
(posiedzenia odbywają się w Sali Posiedzeń Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne/lub w trybie zdalnym)
28.10.2021 (czwartek)
25.11.2021 (czwartek)
16.12.2021 (czwartek)
27.01.2022 (czwartek)
24.02.2022 (czwartek)
31.03.2022 (czwartek)
28.04.2022 (czwartek)
26.05.2022 (czwartek)
30.06.2022 (czwartek)
29.09.2022 (czwartek)