Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne przeprowadza konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich w grupie badawczej oraz badawczo-dydaktycznej.

Konkursy organizowane są dwa razy w roku z terminem zatrudnienia od 1 marca oraz od 1 października br.

Odbywają się za zgodą Rektora, na wniosek Kierownika jednostki zaopiniowany przez Przewodniczącego RDNF.

AKTY PRAWNE

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA KANDYDATÓW:

Aktualne ogłoszenia konkursowe dostępne są na stronie BIP.