Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne – nagrody naukowe

https://www.nauka.umed.wroc.pl/nagrody

Wnioski należy złożyć w Biurze Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne w poniższych terminach:

nagroda Prezesa Rady Ministrów - do 9 kwietnia 2021 r.
https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera

nagroda JM Rektora - do 30 kwietnia 2021 r.
W celu wnioskowania o przyznanie nagród JM Rektora w roku 2021 należy korzystać z poniższych formularzy i informacji:
https://www.nauka.umed.wroc.pl/sites/default/files/files/nagrody/jmr2020/Zarzadzenie_70_XV_R_2020.pdf
https://www.nauka.umed.wroc.pl/sites/default/files/files/nagrody/jmr2020/2020_01_31_Komunikat_JM_Rektora_nagrody_dla_n_a__2020_ostateczna_wersja_podpisany.pdf
https://www.zarz.umed.wroc.pl/zr/106-2020/4261-nr-56-xv-r-2020-ustalenie-wzorow-drukow-o-ktorych-mowa-w-regulaminie-przyznawania-nagrod-rektora

Regulamin nagród (dla nagród za 2020 r.)

nagroda Ministra Zdrowia - do 11 czerwca 2021 r.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/nagrody-ministra-zdrowia-dla-nauczycieli-akademickich

*nagroda PAN do 07 maja 2021 r. *