Obliczanie slotów publikacji

1. Kalkulator obliczania punktów i slotów publikacyjnych.

2. Lista czasopism punktowanych. W załączonym pliku, czasopisma zostały uszeregowane według punktacji i podświetlone kolorowo czasopisma reprezentujące dyscyplinę 'nauki farmaceutyczne'. Proszę o korzystanie z tej listy przy planowaniu składania artykułów do redakcji.