Obrony

Wskazówki dla Przewodniczących Komisji Doktorskich, prowadzących postępowania o nadanie stopnia 'doktora nauk farmaceutycznych' na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.