Zespół ds. ewaluacji nauki w dyscyplinie nauki o zdrowiu 

Przewodnicząca Zespołu:

dr hab. Dorota Diakowska, prof. uczelni               

Członkowie Zespołu:

prof. dr hab. Andrzej Tukiendorf
dr hab. Aleksandra Królikowska     
dr hab. Mirosław Sopel                                
dr Magdalena Lisiak
dr Łukasz Rypicz                                   
dr Bartłomiej Stańczykiewicz
dr Marta Wleklik
mgr inż. Sylwia Mizia