Terminy składania wniosków do Biura Rady Dyscypliny NoZ:

  1. Prezesa Rady Ministrów (wniosek) - 12 kwietnia 2022 r.
  2. Rektora dla NA za osiągnięcia naukowe - 30 kwietnia 2022 r.
  3. PAN (zasady, wniosek, regulamin) - 12 maja 2022 r.
  4. Ministra Zdrowia - 10 czerwca 2022 r.