Zespół Radców Prawnych

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
 

Anna Oleńska
Koordynator
Zespołu
poniedziałek - piątek godz. 07.30 - 15.30 1A 101
CNIM
71 784 19 38 Zastępuje:
T. Konopa
M. Stręk
Tomasz
Konopa
poniedziałek - piątek godz. 07.30 - 15.30 1A 113
CNIM
71 784 17 06 Zastępuje:
A. Wróblewska
A. Oleńska
Krzysztof Załucki poniedziałek - piątek godz. 07.30 – 15.30 1A 113 CNIM 71 784 19 37 Zastępuje:
T. Konopa
M. Stręk
Magdalena
Stręk
poniedziałek - piątek godz. 07.00 - 15.00 1A 101
CNIM
71 784 16 55 Zastępuje:
A. Oleńska
A. Wróblewska
Lidia Żołędziowska poniedziałek
- piątek
godz.
7:30 –
15:30
1A 101
CNIM
71 784 16 56 Zastępuje:
A. Oleńska
M. Stręk
Aleksandra
Przybyłowicz
poniedziałek - piątek godz. 07.30 - 13.30 1A 113
CNIM
71 784 19 37 Zastępuje:
A. Oleńska
T. Konopa
Krystyna
Bąkowska
wtorek,
czwartek,
piątek
godz. 07.30 - 15.30 1A 117
CNIM
71 784 16 79 Zastępuje:
M. Żmudziński
Maciej
Żmudziński
poniedziałek godz. 07.30 - 15.30 1A 117 CNIM 71 784 16 79 Zastępuje:
K. Bąkowska
04.12.2020