System Identyfikacji Wizualnej - Księga Znaku

Księga Znaku Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest podstawowym zbiorem zasad systemu identyfikacji wizualnej uczelni opartych na logo, logotypie, kolorystyce i typografii. Wytyczne zawarte w Księdze Znaku są adresowane do jednostek organizacyjnych uczelni oraz instytucji współpracujących z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Mają służyć jednolitemu stosowaniu przyjętego logotypu. Jest to podstawowy dokument udostępniany osobom trzecim zaangażowanym w kształtowanie wizerunku uczelni. Symbole i wzory określone w Księdze Znaku są własnością Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

pobierz