Studium Języków Obcych - dydaktyka

PLAN DYŻURÓW PRACOWNIKÓW SJO W PRZERWIE WAKACYJNEJ I LETNIEJ SESJI POPRAWKOWEJ 20/21
Dyżury lektorów SJO w sesji ciągłej
Regulamin i tabela terminów egzaminów z języka obcego
Regulamin zaliczenia lektoratu języka angielskiego

Wydział Lekarski

 • Sylabus I rok j. angielski
 • Sylabus I rok łacina
 • Sylabus II rok j. angielski
 • Sylabus w j. ang. II rok j. angielski
 • Harmonogram zajęć I roku
 • Harmonogram zajęć II roku

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Wydział Farmacji

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

English Division

 • Sylabus I rok WL łacina
 • Sylabus I rok WL j. angielski
 • Sylabus w j. polskim I rok WL j. polski
 • Sylabus w j. angielskim I rok WL j. polski
 • Sylabus w j. polskim II rok WL j. polski
 • Sylabus w j. angielskim II rok WL j. polski

Język polski dla obcokrajowców

 • Sylabus