Studium Języków Obcych - pracownicy

DYŻURY

Kierownik Studium
mgr Dagmara Drozd, e-mai: dagmara.drozd@umed.wroc.pl

Zespół języka angielskiego
tel.: 71 784 14 83, 71 784 14 84 , 71 784 14 86

Starsi wykładowcy
Mgr Anna Białobrzeska, e-mail: anna.bialobrzeska@umed.wroc.pl
Mgr Aleksandra Celejewska, e-mail: aleksandra.celejewska@umed.wroc.pl
Mgr Dagmara Drozd, e-mail: dagmara.drozd@umed.wroc.pl
Mgr Grażyna Rawska-Brzozowska, e-mail: grazyna.rawska-brzozowska@umed.wroc.pl
Mgr Krystyna Orzechowska, e-mail: krystyna.orzechowska@umed.wroc.pl
 
Wykładowcy
Mgr Anna Głąb, e-mail: anna.glab@umed.wroc.pl
Mgr Alicja Szatkowska, e-mail: alicja.szatkowska@umed.wroc.pl

Lektorzy
Dr Maria Kmita, e-mail: maria.kmita@umed.wroc.pl
Mgr Beata Bodyńska-Smardz, e-mail: beata.bodynska-kysiak@umed.wroc.pl        
Mgr Grzegorz Pociecha, e-mail: grzegorz.pociecha@umed.wroc.pl
Mgr Iwona Polanicka, e-mail: iwona.polanicka@umed.wroc.pl
Mgr Renata Szmigiel, e-mail: renata.szmigiel@umed.wroc.pl
Mgr Agnieszka Nawrot, e-mail: agnieszka.nawrot@umed.wroc.pl
 
Zespół języka łacińskiego
tel.: 71 784 14 83
Mgr Monika Fikus- Kohut, e-mail: monika.fikus-kohut@umed.wroc.pl

Zespół języka polskiego
tel.: 71 784 14 84
 
Wykładowca
Mgr Edyta Murawska – Klamut, e-mail: edyta.murawska-klamut@umed.wroc.pl

Sekretariat

Elżbieta Wróbel, e-mail: elzbieta.wrobel@umed.wroc.pl                   
Tel +48 71 784 14 82

16.01.2017