Stanowisko ds. dyscyplinarnych nauczycieli akademickich

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
 
Biuro Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich czynne:
poniedziałek - 8:30-15:00
wtorek – 8:30-15:30
czwartek – 8:30-15:00
 
Główny specjalista
mgr Maria Kisielnicka
tel.: 71 784 15 83
e-mail: maria.kisielnicka@umw.edu.pl
 

Kompetencje

Prowadzenie spraw z zakresu:

  • odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich
  • postępowań przed Senacką Komisją Arbitrażową