Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

ul. J. Mikulicza - Radeckiego 7, 50-368 Wrocław
tel.: 71 784 14 96, 71 784 01 02
e-mail: RD-HS@umw.edu.pl

Kierownik Studium
dr hab. Jarosław Barański
tel.: 71 784 14 95, 71 784 14 96, 71 784 01 02
e-mail: jaroslaw.baranski@umw.edu.pl

Sekretariat
mgr Agata Konarska
tel.: 71 784 14 96, 71 784 01 02
e-mail: agata.konarska@umw.edu.pl

Struktura jednostki

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych