BIURO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5,
50-345 Wrocław

Godziny pracy Biura dla interesantów :

poniedziałek- 12.00-15.00
wtorek 11.00-15.00
środa 11.00-15.00
czwartek 8.00-12.00
piątek - praca wew. biura

Kierownik Biura
mgr Kinga Luchowska
pokój 3
tel.: 71  784 11 59
e-mail: kinga.luchowska@umed.wroc.pl

Obsługa doktorantów:

Specjalista
mgr Lena Waligóra
(obsługa administracyjna studiów doktoranckich - stypendium doktoranckie       i projakościowe)
pokój 2
tel.: 71 784 16 77
e-mail: lena.waligora@umed.wroc.pl

Specjalista w administracji
mgr Anna Zawłodzka
(obsługa administracyjna studiów doktoranckich - rekrutacja, dydaktyka)
pokój 4
tel.: 71 784 17 15
e-mail: anna.zawlodzka@umed.wroc.pl

Samodzielny referent
(przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich, sprawozdania)
mgr Justyna Mężyk
pokój 2
tel.: 71 784 11 58
e-mail: justyna.mezyk@umed.wroc.pl

Starszy Specjalista
Agnieszka Adamska
(urlopy macierzyńskie, pomoc materialna, sprawozdania)
pokój 2
tel.: 71 784 19 45
e-mail: agnieszka.adamska@umed.wroc.pl