FORMULARZE

Oświadczenie o zmianie danych osobowych (należy złożyć niezwłocznie po zaistniałej zmianie) pobierz
Druk zmiany konta bankowego pobierz

Zarządzenie Rektora nr 107/XVR/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.  w sprawie ustalenia wzorów druków pobierz

Załączniki do zarządzenia:

Miesięczna karta ewidencji praktyk zawodowych (należy wypełnić oraz dołączyć do sprawozdania rocznego) pobierz
Sprawozdanie roczne doktoranta pobierz
Indywidualny plan badawczy pobierz
Wniosek o wpis warunkowy pobierz
Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej pobierz
Wniosek o zmianę promotora pobierz
Wniosek o zmianę jednostki organizacyjnej pobierz
Wniosek o oddelegowanie poza Uczelnię pobierz
Wniosek o indywidualną organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej pobierz
Wniosek o przyznaie urlopu macierzyńskiego/urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pobierz
Wniosek o wydanie duplikatu e-legitymacji (należy złożyć w przypadku zagubienia lub kradzieży legitymacji) pobierz

Powyższe druki należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej pok. 2 - 4