Informacje dla nowo przyjętych doktorantów:

Immatrykulacja doktorantów I roku 2020/2021 Szkoły Doktorskiej

Uroczysta Immatrykulacja roku akademickiego 2020/2021 dla doktorantów I roku Szkoły Doktorskiej odbędzie się 8 października 2020 o godz. 09.00 w sali wykładowej Collegium Anatomicum przy ul. Chałubińskiego 6a.
W jej trakcie wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Kałwak.

Program uroczystości