Ocena śródokresowa

Regulamin oceny śródokresowej
załącznik nr 2 do Regulaminu - ocena śródokresowa
załacznik nr 3 do Regulaminu - protokół

Planowane terminy posiedzeń Komiji ds.oceny śródokresowej to:
13.09 dla doktorantów szkoły doktorskiej kształcących sie w  dyscyplinie nauki medyczne oraz realizujacych projekt ProHum,
20.09 dla doktorantów szkoły doktorskiej kształcących sie w  dyscyplinie nauki medyczne,
21.09 dla doktorantów szkoły doktorskiej kształcących się w  dyscyplinie nauki medyczne,
22.09 dla dla doktorantów szkoły doktorskiej kształcących sie w dyscyplinie nauki o zdrowiu,
23.09 dla doktorantów szkoły doktorskiej kształcących sie w  dyscyplinie nauki farmaceutyczne,
24.09 dla doktorantów szkoły doktorskiej kształcących sie w  dyscyplinie nauki medyczne,

Biuro Szkoły Doktorskiej poinformuje doktorantów za pośrednictwem poczty elektronicznej o konkretnym terminie posiedzenia Komisji.