Szkoła doktorska -  Program i plan studiów

Rok akademicki 2022/2023

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej od 2022/2023

Plan kształcenia Szkoły Doktorskiej od 2022/2023
Regulamin Szkoły Doktorskiej od roku 2021/2022
 

Rok akademicki 2021/2022

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej od 2021/2022

Plan kształcenia Szkoły Doktorskiej od 2021/2022
Regulamin Szkoły Doktorskiej od roku 2021/2022

Plan zajęć semestr letni:

I rok

podział na 2 grupy jak w semestrze zimowym
podział na 3 grupy

II rok

podział grup jak w semestrze zimowym

Informuję, że wybieracie Pańswo tylko jeden fakultet !!! Proszę o przemyślany wybór !
Uwaga !!! Zapisy zostały uruchomione przez Wirtualną Uczelnię / oferta dydyktyczna / wybór z oferty

III rok

podział grup dla przedmiotów: Modele statystyki matematycznej i Indywidualne sprawozdania naukowe z prezentacją osiągniętych postępów - 6 grup

 

Plan zajęć na semstr zimowy 2021/2022

I rok

podział na  2 grupy

II rok 

podział grup dla przedmiotów: Metodologia badań naukowych i Stylistyka wypowiedzi naukowej (2 grupy)

podział grup dla przedmiotów: Biostatystyka i Indywidualne sprawozdania naukowe z prezentacją osiągniętych postępów (6 grup)

III rok

Uwaga, zapisy uruchomione !!!

Zajęcia fakultatywne do wyboru:

Przypominam, że wybieracie Pańswo tylko jeden fakultet !!!
Informuję, że zapisy będą uruchomione przez Wirtualną Uczelnię / oferta dydyktyczna / wybór z oferty.
Proszę o przemyślany wybór !!!

1. Good Clinical Practice
2. Good Manufacturing Practice
3. Źródła informacji o lekach i terapiach
4. Nauczanie przedmiotów klinicznych (dla klinicystów)

Rok akademicki 2020/2021

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej od 2020/2021
Plan kształcenia Szkoły Doktorskiej od 2020/2021

Plan zajęć semestr letni:

I rok

podział grup jak w semestrze zimowym

II rok 

podział grup jak w semestrze zimowym
Informuję, że wybieracie Pańswo tylko jeden fakultet !!! Proszę o przemyślany wybór !
Uwaga !!! Zapisy zostały uruchomione przez Wirtualną Uczelnię / oferta dydyktyczna/ wybór z oferty.

 

Plan zajęć semestr zimowy:

I rok
podział grup dla przedmiotów: Metodologia badań naukowych i Lektorat z języka obcego (2 grupy)
podział grup dla przedmiotów: Metodyka nauczania w szkole wyższej (3 grupy

II rok
podział grup dla przedmiotów: Metodologia badań naukowych i Stylistyka wypowiedzi naukowej (2 grupy)
podział grup dla przedmiotów: Biostatystyka i Indywidualne sprawozdania naukowe z prezentacją osiągniętych postępów (6 grup)

 

 

Rok akademicki 2019/2020

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej na rok 2019/2020

  •  Immatrykulacja 

odbędzie się dnia 10 października 2019 r. o godz. 10.00 w  Budynku Biblioteki Głównej przy ul. Marcinkowskiego 6.
 

Obecność obowiązkowa.

Plan zajęć semestr letni:

  • I rok

  • podział grup jak w semestrze zimowym

 

Plan zajęć semestr zimowy:

  • I rok

  • podział grup dla przedmiotów: Metodologia badań naukowych i Lektorat z języka obcego (2 grupy)
  • podział grup dla przedmiotów: Metodyka nauczania w szkole wyższej i Informacja naukowa i bibliograficzna (3 grupy