Współpraca z  Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu
Bilateral cooperaton with Ternopil National Medical University

*
koordynator: dr hab n. med. Wojciech Barg (wojciech.barg@umed.wroc.pl)


Hot news

Współpraca z Narodowym Uniwersytetem Medycznym w Tarnopolu

W ciągu swojego istnienia Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zawsze współpracował z uczelniami medycznymi na Ukrainie w zakresie nauki i wymiany akademickiej oraz rozwijał międzynarodowe partnerstwo kulturalne. Jednak specjalne miejsce w historii współpracy międzynarodowej zajmuje Narodowy Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu. Zapraszamy do lektury tekstu na temat międzyuczelnianej współpracy w najnowszym wydaniu Gazety Uczelnianej.
 


 

2020-09-17

INTERNATIONAL SCHOOL IN PULMONOLOGY

 

07-09 October 2021, Ternopil, Ukraine