Komisje Senackie na kadencję 2020-2024

 

Komisja Odznaczeń

Obsługa Komisji ─ Dział Spraw Pracowniczych

 1. dr hab. Marcin Mączyński − przewodniczący
 2. dr hab. Marzena Zielińska - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Wojciech Kielan
 4. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
 5. prof. dr hab. Krzysztof Reczuch
 6. prof. dr hab. Leszek Szenborn
 7. prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
 8. dr hab. Adam Junka, prof. uczelni
 9. dr hab. Jacek Smereka, prof. uczelni
 10. mgr Justyna Bieszczad
 11. doktorant Piotr Olczyk
 12. student Miłosz Lipieta

  

Komisja Arbitrażowa

Obsługa Komisji ─ Stanowisko ds. dyscyplinarnych nauczycieli akademickich

 1. prof. dr hab. Agnieszka Piwowar - przewodnicząca
 2. dr hab. Marzena Zielińska - zastępca przewodniczącej
 3. prof. dr hab. Witold Musiał
 4. prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko
 5. prof. dr hab. Jerzy Rudnicki
 6. prof. dr hab. Romuald Zdrojowy
 7. dr hab. Jacek Smereka
 8. dr hab. Sylwia Zielińska
 9. dr Anna Goździk
 10. dr Robert Susło
 11. dr Magdalena Kübler
 12. doktorantka mgr Kamila Boszkiewicz
 13. student Wojciech Szorski

 

Komisja Statutowa

Obsługa Komisji ─ Dział Organizacyjno-Prawny

 1. prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów - przewodnicząca
 2. dr Anna Kołcz - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Dariusz Janczak
 4. prof. dr hab. Agnieszka Piwowar
 5. dr hab. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska
 6. mgr Anna Oleńska
 7. lek. Kamil Cebulski
 8. studentka Bernadetta Nowak