Władze Administracyjne

p.o. Dyrektor Generalny
mgr Dominika Szachniewicz

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Organizacyjnych
mgr Patryk Hebrowski

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Finansowych
mgr Ilona Mróz

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Infrastruktury, Inwestycji i Remontów
Ewa Fiedler- Łeńska

tel.: 71 784 10 02 
tel.: 71 784 10 03
e-mail: dg@umw.edu.pl