Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych 

                

Projekt finansowany przez Agencję Badań Medycznych, Polska,
numer Projektu 2020/ABM/03/00023

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych to ogólnouczelniana jednostka zapewniająca kompleksowe, akademickie wsparcie w zakresie planowania, koordynacji i zarządzania badaniami klinicznymi.

Nadrzędnym celem jednostki jest usprawnienie, poprawa jakości i zintensyfikowanie działań dotyczących badań klinicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Działanie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych obejmuje:

- planowanie, uruchamianie i  wsparcie w realizacji badań klinicznych,

- aktywne poszukiwanie sponsorów/partnerów badań klinicznych,

- przeprowadzanie wstępnego procesu wykonalności badania (feasibility study);

- standaryzowanie procesów operacyjnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych;

- wprowadzenie systemów jakościowych i innych systemów wspierających,

- zarządzanie, rozliczanie, nadzór i koordynacja badań klinicznych

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu!