Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych - pracownicy

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
(budynek Farmacja 2)

p.o. Dyrektora
MBA Marta Duda-Sikuła
e-mail: marta.duda-sikula@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 96

Specjalista ds. administracji
mgr Agata Mańka
e-mail: agata.manka@umed.wroc.pl
telefon: 71 784 06 98

Zespół
mgr inż. Katarzyna Arczyńska - Specjalista ds. badań klinicznych
e-mail: katarzyna.arczynska@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 10

mgr Anna Kamińska - Specjalista ds. badań klinicznych
e-mail: anna.kaminska@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 08

dr inż. Marta Kasprzak - Specjalista ds. badań klinicznych
e-mail: marta.kasprzak@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 98

mgr Kinga Matuszek - Starszy specjalista ds realizacji i rozliczeń projektów
e-mail: kinga.matuszek@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 07

mgr Agnieszka Niedziela - Starszy specjalista ds. realizacji i rozliczeń projektów
e - mail: agnieszka.niedziela@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 07

mgr Julia Raińczuk - Koordynator projektu
e-mail: julia.rainczuk@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 97

mgr Dorota Stefanicka-Wojtas - Koordynator projektu
e-mail: dorota.stefanicka-wojtas@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 97

mgr Maria Wołkowińska - Specjalista ds. pozyskiwania projektów
e-mail: maria.wolkowinska@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 99

mgr Daria Stankiewicz - Koordynator projektu
e-mail: daria.stankiewicz@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 99