AMEE

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jest członkiem instytucjonalnym An International Association for Medical Education – AMEE, jednej z najbardziej wpływowych organizacji w dziedzinie edukacji medycznej na świecie.
AMEE koncentruje się na szeregu inicjatyw, wspierających innowacje w tworzeniu programów i metod nauczania, dydaktyki oraz określaniu standardów kształcenia zawodowego w ramach służby zdrowia. W swojej działalności stowarzyszenie promuje jakość kształcenia w odniesieniu do edukacji medycznej zarówno na przed-, jak i podyplomowym poziomie.