AMICE

Amice - sieć akademickich ośrodków medycznych oraz szpitali uniwersyteckich w Europie, które współpracują ze sobą w dziedzinie opieki nad pacjentem, wspólnie zarządzają, nauczają oraz prowadzą badania. Poprzez współpracę członkowie Amice rozwijają opiekę zdrowotną w Europie oraz dążą do osiągnięcia jej jak najwyższych standardów. Od 2016 roku Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu stał się członkiem stowarzyszenia grupy AMICE. Obustronna współpraca jest dla nas cennym źródłem informacji oraz doskonałym przykładem skutecznej wymiany doświadczeń.