Nabór wniosków w programie Visiting Professors 2020

 

Podobny obraz

Do 15 listopada zachęcamy do składania wniosków w programie Visiting Professors.

Program realizowany jest z inicjatywy wrocławskiego samorządu oraz wrocławskich uczelni, składający się z corocznego cyklu wizyt znanych, cenionych i wybitnych naukowców oraz popularyzatorów nauki.

Visiting Professors sprzyja nie tylko wymianie idei, myśli oraz doświadczeń między uczonymi z zagranicy i Wrocławia, ale daje także wszystkim zainteresowanym wrocławianom możliwość wzięcia udziału w wykładach i warsztatach zaproszonych osobistości.

Dofinansowania do wizyt uczonych przyznawane są na podstawie wniosków składanych przez rektorów uczelni lub dyrektorów instytutów naukowych. Źródłem finansowym programu jest budżet miejski (fundusz Scientiae Wratislaviensis).
Więcej informacji na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego.

Termin składania wypełnionych wniosków na rok 2020 w Dziale Współpracy Międzynarodowej upływa 15 listopada 2019 roku. Przed złożeniem do WCA wnioski zostaną uprzednio zweryfikowane pod względem formalnym i przedłożone do podpisu JM Rektorowi.

Wnioski (uwzgledniające życiorys gościa, program oraz wstępny kosztorys wizyty) prosimy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej UMW osobiście bądź elektronicznie na maila: roksana.struzik-galwa@umw.edu.pl, (osoba kontaktowa: Roksana Struzik-Gałwa, tel. 71 784 11 42).

Wniosek do pobrania wraz z regulaminem programu znajduje się na stronie DWM uczelni w zakładce Visiting Professors.

W 2019 r. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dostał dofinansowanie na realizację wizyt trzech naukowców:

 1. Prof. Mounir Tarek
 2. Prof. Massimo Piepoli
 3. Prof. Stephan Doering

W poprzednich latach miały miejsce następujące wizyty uczonych:

2018:

 1. Prof. Akira Aoki
 2. Prof. Friedrich Köhler
 3. Prof. Birendra Nath Mallick
 4. Prof. Martin Kváč
 5. Prof. Sergio Vargas

2016 r.:

 1. Prof. Robin Murray
 2. Prof. Paul Julian Weindling
 3. Prof. Olga Maria Guerreiro de Matos

2015 r.:

 1. Prof. Andreas Heinz
 2. Prof. Ahmed Moustafa

2014 r.:

 1. Prof. Marco Pagani
 2. Prof. Cyril Höschl
 3. Prof. Wolfgang Gaebel