Dla jednostek i organizacji potrzebujących pomocy wolontariuszy/pracowników

Wolontariat
Pomagamy w znalezieniu studentów gotowych do wolontariatu w jednostkach walczących z pandemią, jak i chętnych włączyć się w akcje charytatywne i społeczne, organizowane przez fundacje i stowarzyszenia.

Jakich wolontariuszy możemy pomóc dla Państwa pozyskać?
Przypominamy, że uczelnia kształci przyszłych pracowników 10 zawodów medycznych, mogących wspomóc działanie jednostki lub organizacji na wiele różnych sposobów:
- lekarzy,
- pielęgniarki,
- ratowników medycznych,
- analityków medycznych,
- ekspertów zdrowia publicznego (kierunek łączący zarządzanie, ekonomię i marketing w systemie ochrony zdrowia),
- położne,
- fizjoterapeutów,
- dietetyków,
- stomatologów,
- farmaceutów.

Jakie są obowiązki jednostek przyjmujących wolontariuszy
Jednostki przyjmujące wolontariuszy zobowiązane są do podpisania z nimi umowy o wolontariat i do zapewnienia im z własnych środków:
- środków ochrony osobistej - odpowiednich do wykonywanych czynności,
- ubezpieczenia OC,
- przeszkolenia z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- opiekuna wolontariatu, do którego student będzie mógł zgłaszać pytania, zastrzeżenia i potrzeby.

Do kogo zgłosić zapotrzebowanie na wolontariuszy?
Informację o zapotrzebowaniu na wolontariuszy prosimy nadsyłać na adres wolontariat@umed.wroc.pl
W razie pytań i wątpliwości można się również kontaktować z Pełnomocnikiem Rektora ds. Wolontariatu Studenckiego - dr hab. Iwoną Bil-Lula ( iwona.bil-lula@umw.edu.pl )

Jakie informacje należy zawrzeć w mailu z zapotrzebowaniem na wolontariuszy?
- nazwa jednostki/organizacji
- zakres czynności, jakiego mają się podjąć wolontariusze,
- na jaki okres są potrzebni,
- prawdopodobne godziny pracy,
- czy w sposób planowany będą mieli styczność z pacjentami z COVID-19,
- dane kontaktowe opiekuna wolontariuszy, do którego mogą zgłosić gotowość do podjęcia wolontariatu i zadać mu pytania: imię i nazwisko, numer telefonu i adres email

Wzory dokumentów
Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wolontariatu należy podpisać umowę wolontariacką.
Proponowane wzory umów:
- wzór umowy dla jednostek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
- wzór umowy dla innych jednostek
- wzór umowy w języku angielskim

Zasady uczelni wobec wolontariuszy, o których warto wiedzieć
Zajęcia wolontariackie nie powinny kolidować z obowiązkowymi zajęciami na uczelni.