Dokumenty

[English version will be available soon]

PL
Najważniejsze informacje na temat wolontariatu

Najważniejsze informacje na temat wolontariatu studenckiego, wzory dokumentów i decyzje władz uczelni.

Wolontariat a zajęcia na uczelni
Wolontariat powinien odbywać się w godzinach niekolidujących z obowiązkowymi zajęciami na uczelni.

Jak zgłosić się na wolontariat
Obserwuj pojawiające się ogłoszenia na stronie https://www.umed.wroc.pl/koronawirus-wolontariat i zgłoś się mailowo lub telefonicznie do odpowiedniej jednostki.

Formy wolontariatu
Samodzielnie podejmowane przez studentów
Możesz samodzielnie porozumieć się z dowolnym ośrodkiem ochrony zdrowia i podjąć czynności w ramach wolontariatu. Pamiętaj, podpisz umowę o wolontariat, która reguluje prawa i obowiązki stron.
Możesz też samodzielnie zgłosić chęć udziału w akcjach, prowadzonych przez organizacje studenckie lub fundacje, o których informujemy na stronie informującej o naborach.
Pamiętaj, samodzielne podejmowanie wolontariatu nie zwalnia Cię z konieczności udziału w zajęciach prowadzonych stacjonarnie i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Gdzie szukać informacji?
Głównie w zakładce https://www.umw.edu.pl/wolontariat-koronawirus-nabor. Jednak w przypadku kolejnej fali zachorowań na COVID-19 sytuacja może być dynamiczna i działania, do których potrzebni będą wolontariusze będą ciągle ewoluować. Często będą wolontariusze „na już”. Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tego typu propozycjach, możesz zapisać się już dziś do bazy kontaktowej. Otrzymasz e-mail i sms, kiedy będziemy bardzo pilnie poszukiwali wolontariuszy. ZAPISZ SIĘ DO BAZY KONTAKTOWEJ.
Pytania na temat wszelkich form wolontariatu, można kierować na wolontariat@umed.wroc.pl

Umowa wolontariacka
Poniżej proponowany wzór umowy wolontariackiej.
Umowa o wolontariat w z jednostaki zewnętrznymi
Umowa o wolontariat z USK

Jesteś już wolontariuszem?
Pochal się! Wyślij swoje zdjęcia "z frontu" i krótki opis swoich zadań na wolontariat@umed.wroc.pl 

Do kogo zgłaszać się z pytaniami
Jeśli wahasz się i masz pytania dotyczące warunków umowy i samego przebiegu wolontariatu, możesz zadać je Pełnomocnikowi Rektora ds. Wolontariatu Studenckiego dr hab. Iwonie Bil-Lula ( iwona.bil-lula@umw.edu.pl ) lub na adres wolontariat@umw.edu.pl