Zespół

Pełnomocnik Rektora ds. Wolontariatu

dr hab. Iwona Bil-Lula
iwona.bil-lula@umw.edu.pl

Zespół ds. wolontariatu:
Iwona Strzelecka – pracownik administracyjny UMW – obsługa administracyjna kwestii związanych z wolontariatem - iwona.strzelecka@umw.edu.pl, tel.: 71 348 65 09
Marlena Telenga – studentka – m.in. koordynacja wolontariuszy do zadań poza USK – marlena.telenga@student.umw.edu.pl 
Urszula Woźniak – studentka – koordynacja wolontariuszy w Szpitalu Tymczasowym - urszula.wozniak@student.umw.edu.pl
Adam Argier – student – adam.argier@student.umw.edu.pl
Anna Tumidajewicz – pracownik administracyjny UMW – promocja wolontariatu, ogłoszenia naborów  - Dział Marketingu - anna.tumidajewicz@umw.edu.pl