Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

2020-2024

 
 • Komunikat nr 1 - informacja o wygaśnięciu mandatów i wyborach uzupełniających do senatu w grupie n.a. zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora Uczelni na WL i WF - AKTUALIZACJA
  • zał. 1 - druk zgłoszenia kandydata
  • zał. 2 - wzór oświadczenia lustracyjnego
  • zal. 3 - wzór informacji o złożeniu oświadczeniu lustracyjnego
  • zał. 4 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (wybory uzupełniające do senatu)
 • Komunikat nr 2 - zmiana miejsca przeprowadzenia wyborów uzupełniających do senatu na WL, informacja dotycząca głosowania
 • Komunikat nr 3 - lista kandydatów do senatu w grupie n.a. zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni na WL i WF
 • Komunikat nr 4 - wyniki wyborów uzupełniających do senatu w grupie n.a. zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni na WL
 • Komunikat nr 5 - wyniki wyborów uzupełniających do senatu w grupie n.a. zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni na WF
 • Komunikat nr 6 - wyniki wyborów uzupełniających do senatu w grupie studentów
 • Komunikat nr 7 - kalendarz wyborczy 2020-2024 i podział mandatów do UKE
  • zał. 1 - kalendarz wyborczy 2020-2024 - obowiązuje nowy kalendarz wyborczy - zał. do komunikatu nr 17
  • zał. 2 - podział mandatów do UKE
 • komunikat nr 8 - wykaz punktów wyborczych do UKE - AKTUALIZACJA
 • komunikat nr 9 - druki wyborcze
  • zał. 1 - zgłoszenie kandydata do UKE
  • zał. 1a - oświadczenie kandydata do UKE
  • zał. 2 - zgłoszenie kandydata na Rektora
  • zał. 3 - zgłoszenie kandydata do Senatu - AKTUALIZACJA
  • zał. 4 - oświadczenie lustracyjne
  • zał. 5 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  • zał. 6 - protokół głosowania do UKE (punkty wyborcze)
  • zał. 7 - protokół głosowania do senatu (punkty wyborcze)
  • zał. 8 - protokół komisji skrutacyjnej (wybór przewodniczącego UKE)
  • zał. 9 - protokół komisji skrutacyjnej (wybory Rektora)
  • zał. 10 - protokół komisji skrutacyjnej (wybory do senatu)
  • zał. 11 - protokół z zebrania wyborczego (wybory do senatu)
  • zał. 12 - protokół z zebrania wyborczego (wybory Rektora)
  • zał. 13 - wzory kart do głosowania
  • zał. 14 - rejestr zgłoszonych kandydatów
 • komunikat nr 10 - zgłaszanie kandydatów na Rektora
  • zał. 1 - zgłoszenie kandydata na Rektora
  • zał. 2 - oświadczenie lustracyjne
  • zał. 3 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 • komunikat nr 11 - lista kandydatów na Rektora
 • komunikat nr 12 - zgłaszanie kandydatów do UKE 
  • zał. 1 - zgłoszenie kandydata do UKE
  • zał. 2 - oświadczenie kandydata do UKE
  • zał. 3 - oświadczenie lustracyjne
  • zał. 4 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 • komunikat nr 13 - lista kandydatów do UKE
 • komunikat nr 14 - wyniki wyborów I tury do UKE
 • komunikat nr 15 - lista kandydatów II tury wyborów do UKE
 • komunikat nr 16 - zmiana kalendarza wyborczego
 • komunikat nr 17 - zmiana kalendarza wyborczego
  • zał. 1 - nowy kalendarz wyborczy 2020-2024
 • komunikat nr 18 - informacja dot. wyników I tury do UKE
  • zał. 1 - protokoły głosowania do UKE
 • komunikat nr 19 - rezygncja z kandydowania na funkcję rektora
 • komunikat nr 20 - zmiana kalendarza wyborczego, wybory w elekronicznym systemie głosowania
 • komunikat nr 21 - wybór grupy wyborczej
  • zał. - oświadczenie o wyborze grupy wyborczej
 • komunikat nr 22 - druki wyborcze (wybory w elektronicznym systemie głosowania)
  • zał. 1 - protokół głosowania do UKE
  • zał. 2 - protokół głosowania do senatu
  • zał. 3 - protokół głosowania na przewodniczącego UKE
  • zał. 4 - protokół głosowania na zastępcę przewodniczącego UKE
  • zał. 5 - protokół głosowania na rektora
  • zał. 6 - zgłoszenie kandydata na przewodniczącego UKE
  • zał. 7 - zgłoszenie kandydata na zastępcę przewodniczącego UKE
  • zał. 8 - oświadczenie kandydata na przewodniczącego UKE (zgoda na kandydowanie)
  • zał. 9 - oświadczenie kandydata na zastępcę przewodniczącego UKE (zgoda na kandydowanie)
 • komunikat nr 23 - wyniki wyborów II tury wyborów do UKE
 • komunikat nr 24 - lista kandydatów III tury wyborów do UKE
 • komunikat nr 25 - wyniki III tury wyborów do UKE
 • komunikat nr 26 - skład UKE kadencja 2020-2024
 • komunikat nr 27 - wybór grupy wyborczej - wybory do senatu
  • zał - oświadczenie o wyborze grupy wyborczej - wybory do senatu
 • komunikat nr 28 - prezentacja kandydata na rektora, wybory rektora
 • komunikat nr 29 - zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego UKE, wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego UKE
 • komunikat nr 30 - lista kandydatów na przewodniczącego UKE i zastępcę przewodniczącego UKE
 • komunikat nr 31 - wyniki wyborów przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego UKE
 • komunikat nr 32 - wyniki wyborów rektora
  • zał. - protokół głosowania na rektora
 • komunikat nr 33 - zgłaszanie kandydatów do senatu
  • zał. 1 - zgłoszenie kandydata do senatu
  • zał. 2 - oświadczenie lustracyjne
  • zał. 3 - informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 • komunikat nr 34 - lista kandydatów do senatu
 • komunikat nr 35 - wyniki I tury wyborów do senatu
 • komunikat nr 36 - lista kandydatów II tury wyborów do senatu
 • komunikat nr 37 - wyniki II tury wyborów do senatu
 • komunikat nr 38 - lista kandydatów III tury wyborów do senatu
 • komunikat nr 39 - wyniki III tury wyborów do senatu
 • komunikat nr 40 - unieważnienie I tury wyborów do senatu w grupie studentów
 • komunikat nr 41 - rozpatrzenie protestów wyborczych
 • komunikat nr 42 - skład senatu kadencja 2020-2024
 • komunikat nr 43 - informacja o opróżnieniu mandatu w senacie
 • komunikat nr 44 - wybory uzupełniające do senatu
 • komunikat nr 45 – wybory do Rady Uczelni na kadencję 2021-2024
  • zał. 1 – zgłoszenie kandydata na członka Rady Uczelni
  • zał. 2 – zgoda na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata na członka Rady Uczelni (dot. kandydatów pochodzących ze wspólnoty Uczelni)
  • zał. 3 – zgoda na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata na członka Rady Uczelni (dot. kandydatów pochodzących spoza wspólnoty Uczelni)
  • zał. 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • zał. 5 – oświadczenie lustracyjne
  • zał. 6 – informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  • zał. 7 – wzory kart do głosowania w wyborach do Rady Uczelni
 • komunikat nr 46 - lista kandydatów do senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (biblioteczni, administracyjni, obsługa) - wybory uzupełniające
 • komunikat nr 47 - wyniki wyborów uzupełniających do senatu
 • komunikat nr 48 - informacja o wygaśnięciu mandatu i wyborach uzupełniających do senatu w grupie studentów
 • komunikat nr 49 - wybory uzupełniające do senatu w grupie studentów
 • komunikat nr 50 - informacja o wygaśnięciu mandatu i wyborach uzupełniających do senatu w grupie n.a. zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni na WNoZ

 
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (wybory na kadencję 2020-2024)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (powołanie członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024)