Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024

1.

dr hab. Anna Turno-Kręcicka – Przewodniczący

WL

2.

prof. dr hab. Piotr Wiland – Zastępca Przewodniczącego

WL

3.

dr Anna Goździk – Zastępca Przewodniczącego

WL

4.

dr hab. Dorota Diakowska, prof. nadzw.

WNoZ

5.

dr hab. Maciej Dobrzyński

WL

6.

dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw.

WL

7.

dr hab. Hanna Gerber, prof. nadzw.

WL

8.

prof. dr hab. Ewa Jankowska

WNoZ

9.

prof. dr hab. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska

WL

10.

dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka, prof. nadzw.

WL

11.

prof. dr hab. Adam Matkowski

WF

12.

prof. dr hab. Witold Musiał

WF

13.

dr hab. Piotr Świątek

WF

14.

dr hab. Mieszko Więckiewicz, prof. nadzw.

WL

15.

dr Anna Felińczak

WNoZ

16.

Aneta Cierzniak

Doktorantka

17.

Justyna Jeżewska

Doktorantka

18.

 

 

19.

Ewa Jakubiec

WNoZ

20.

Wiktoria Malawska

WNoZ

21.

Adrian Markowski

WNoZ

22.

Kamil Wolak

WNoZ

23.

mgr Anna Skowron

Dział Spraw Studenckich

24.

mgr Jolanta Kosmala

Dziekanat Wydziału Nauk
o Zdrowiu

25.

Aleksandra Pomian

Biuro Rektora

 
Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny.