Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
tel.:  +48 71 784 11 33
faks: +48 71 784 00 32
 
Strona internetowa
www.wydawnictwo.umed.wroc.pl
 

Kierownik Wydawnictwa

mgr Monika Kolęda
tel.: 71 784 11 33
e-mail: monika.koleda@umed.wroc.pl,
ru-w@umed.wroc.pl

Zastępca kierownika

mgr Paulina Piątkowska
tel.: 71 784 11 36
e-mail: paulina.piatkowska@umed.wroc.pl
redakcja@umed.wroc.pl

Księgowość, umowy, sprzedaż

Agnieszka Weber
tel.: 71 784 11 35
e-mail: agnieszka.weber@umed.wroc.pl

Pracownia składu komputerowego

mgr inż. Adam Barg
tel.: 71 784 11 37
e-mail: adam.barg@umed.wroc.pl

mgr Leonard Szłapka
e-mail: leonard.szlapka@umed.wroc.pl
 

Redakcja i korekta publikacji anglojęzycznych

mgr Joanna Gudarowska
tel.: 71 784 12 05
e-mail: joanna.gudarowska@umed.wroc.pl

mgr Paulina Piątkowska
tel.: 71 784 11 36
e-mail: paulina.piatkowska@umed.wroc.pl

mgr Marek Misiak
tel.: 71 784 12 05
e-mail: marek.misiak@umed.wroc.pl

mgr Ewa Śnieżyk-Milczyńska

Redakcja i korekta publikacji polskojęzycznych

mgr Aleksandra Król
tel.: 71 784 15 86
e-mail: aleksandra.krol@umed.wroc.pl

mgr Aleksandra Raczkowska
tel.: 505 360 076
e-mail: aleksandra.raczkowska@umed.wroc.pl

inż. Anna Gemza
tel.: 71 784 15 86, 660 381 638
e-mail: anna.gemza@umed.wroc.pl

Pracownia introligatorni i poligrafii

Wszystkie materiały w wersji elektronicznej, które będą drukowane w Pracowni Introligatorni i Poligrafii proszę wysyłać na adres  beata.jakielaszek@umed.wroc.pl.

Beata Jakielaszek
tel.: 71 784 10 64
e-mail: beata.jakielaszek@umed.wroc.pl

Henryka Preder
tel.: 71 784 10 64
e-mail: henryka.preder@umed.wroc.pl

Małgorzata Krzysik
tel.: 71 784 10 62
e-mail: malgorzata.krzysik@umed.wroc.pl

Alicja Śliwka
tel. 71 784 10 64
e-mail: alicja.sliwka@umed.wroc.pl

17.02.2021