Dydaktyka

ZAKŁAD HUMANISTYCZNYCH NAUK O ZDROWIU KONSULTACJE - Word
ZAKŁAD HUMANISTYCZNYCH NAUK O ZDROWIU KONSULTACJE - Pdf

Zajęcia dydaktyczne:

 1. Bioetyka
 2. Demografia
 3. Dydaktyka medyczna
 4. Etyka biznesu
 5. Filozofia
 6. Filozofia i bioetyka
 7. Metody badan społecznych
 8. Metodyka badan naukowych
 9. Metodyka nauczania w szkole wyższej
 10. Pedagogika
 11. Pedagogika specjalna
 12. Podstawy demografii
 13. Podstawy etyki i deontologii
 14. Podstawy pedagogiki
 15. Podstawy pracy socjalnej
 16. Podstawy promocji zdrowia
 17. Podstawy psychologii
 18. Podstawy psychologii zdrowia
 19. Podstawy psychopatologii
 20. Podstawy socjologii
 21. Propedeutyka medycyny
 22. Psychologia
 23. Psychologia kliniczna i komunikacja kliniczna
 24. Psychologia ogólna i psychoterapia
 25. Psychologia społeczna
 26. Psychologia zarządzania
 27. Psychologia zdrowia
 28. Psychoterapia
 29. Socjologia
 30. Socjologia medycyny
 31. Socjologi ogólna i niepełnosprawności
 32. Socjologia rodziny
 33. Społeczne i socjalne funkcje państwa
 34. Fakultet: Edukacja w zapobieganiu zachorowaniom ryzykownym
 35. Fakultet: Psychologia zmiany zachowań zdrowotnych
 36. Fakultet: Psychoprofilaktyka stresu zawodowego