Nauka

Główne tematy badań
Obszar badawczy, w ramach którego są podejmowane szczegółowe kierunki badań realizowanych w Zakładzie Medycznych Nauk Społecznych obejmuje problemy opieki medycznej prowadzonej w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych oraz psychospołeczne uwarunkowania zachowań zdrowotnych i w sytuacji choroby. Badania prowadzone w Zakładzie mają charakter interdyscyplinarny, czyli uwzględniają aspekt medyczny, psychologiczny i socjologiczny danego problemu.
 
Projekty badawcze nad którymi pracują obecnie pracownicy Zakładu.

  1. Społeczne determinanty radzenia sobie z zagrożeniami zdrowia (dr Iwona Taranowicz).
  2. Osobowościowe uwarunkowania motywacji do zdrowienia u osób z chorobą dyskową w odcinku krzyżowo-lędźwiowym (mgr Agnieszka Turkiewicz).
  3. Modele zachowań i przeżyć związanych z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej pielęgniarek (mgr Izabela Czekalska).
  4. Logiczne aspekty komunikacji (mgr Grażyna Solecka).
  5. Zdrowie jako wartość w społeczeństwach ponowoczesnych (dr Monika Wójta-Kempa).
  6. Jakość życia pacjenta i jakość opieki – w opiece długoterminowej i w opiece paliatywnej (dr Dominik Krzyżanowski.

 

Pracownicy Zakładu Medycznych Nauk Społecznych redagują kwartalnik Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne