Pracownicy

Adiunkt
dr Monika Wójta-Kempa
e-mail: monika.wojta-kempa@umw.edu.pl
(wizytówka)

dr hab. Remigiusz Szczepanowski
e-mail: remigiusz.szczepanowski@umw.edu.pl

dr Magdalena Kazimierska-Zając
e-mail: magdalena.kazimierska-zajac@umw.edu.pl

dr Agnieszka Lintowska
e-mail: agnieszka.lintowska@umw.edu.pl

dr Małgorzata Synowiec-Piłat
e-mail: malgorzata.synowiec-pilat@umw.edu.pl

Starsi wykładowcy
dr Grażyna Szymańska-Pomorska
e-mail: grazyna.szymanska-pomorska@umw.edu.pl
 
Wykładowcy
mgr Grażyna Solecka
e-mail: grazyna.solecka@umw.edu.pl  

Asystenci
dr Luba Jakubowska
e-mail: luba.jakubowska@umw.edu.pl

mgr Mirosław Chybicki
e-mail: miroslaw.chybicki@umw.edu.pl

mgr Monika Trojanowska-Powąska
e-mail: monika.trojanowska-powaska@umw.edu.pl

Doktoranci
mgr Mariusz Czarnecki