DYDAKTYKA - Najważniejsze informacje

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego przygotował zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników
dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
Zalecenia odnośnie semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

Opracowana przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia SARS - CoV-2, określa działania jakie należy podjąć w każdej z poniższych sytuacji:
1. Jestem osobą zakażoną SARS - CoV-2 (zakażenie potwierdzone testem PCR/Antygenowym)
2. Miałem/miałam kontakt z osobą zakażoną SARS - CoV-2
3. Podejrzewam u siebie zakażenie SARS - CoV-2

Materiały edukacyjne SARS-CoV-2 i Covid-19 Podstawowe informacje na temat epidemiologii, kliniki, diagnostyki i profilaktyki

Webinary:
Pierwszy z serii wykładów naszych ekspertów jest webinarium prof. Brygidy Knysz dotyczący aktualnej wiedzy na temat koronawirusa.

W kolejnym dr hab. Beata Jankowska-Polańska prof. nadzw. wyjaśnia wątpliwości i pojęcia, które towarzyszą nam w czasie epidemii.

Z kolei w trzecim dr Weronika Rymer i lek. Wojciech Borowicz mówią o zasadach stosowania środków ochrony osobistej w kontekście Covid-19.

Zajęcia kliniczne w USK

Studenci i nauczyciele akademiccy odbywający zajęcia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym są zobowiązani do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi zasad przebywania i pracy w szpitalu.
Przypominamy, że dokumentem upoważniającym do wejścia na teren USK są legitymacja studencka - w przypadku studentów oraz legitymacja pracownicza (szpitalna lub uczelniana w przypadku pracowników). Wejścia będą odpowiednio oznaczone, jednak osoby bez wskazanych dokumentów nie będą wpuszczane na teren szpitala, gdyż obowiązuje tam zakaz odwiedzin i osoby nieupoważnione nie mogą przebywać w USK.
Informacje o zasadach przebywania na terenie szpitala, bezpiecznej pracy oraz zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej w USK, są dostępne dostępnymi na stronie internetowej USK w zakładce Studenci - materiały szkoleniowe i instrukcje- link
UWAGA! Wszyscy studenci i nauczyciele akademiccy odbywający zajęcia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym są zobowiązani do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z ww materiałamiWzór oświadczenia. 
Oświadczenia są archiwizowane u opiekunów/koordynatorów przedmiotów i udostępniane Prorektorowi ds. studentów i dydaktyki oraz Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w razie potrzeby.
Jeśli ktoś z pracowników nie ma wyrobionej legitymacji może to zrobić poprzez stronę internetową.
Szczegóły znaleźć można w linku https://www.umed.wroc.pl/ci-legitymacja
Po konsultacji z Centrum Informatycznym informujemy, że przy niektórych przeglądarkach może pojawić się komunikat, że połączenie nie jest bezpieczne - wynika to z przestarzałego oprogramowania, które wykorzystane było przy tworzeniu formularza. Centrum Informatyczne zapewnia, że można kliknąć w potwierdzenie bez obaw o bezpieczeństwo połączenia.
 

Zdalny dostęp do zasobów Biblioteki UMW

Dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych Biblioteki UMW z komputerów domowych jest możliwy za pośrednictwem serwera HAN.
Warunkiem korzystania z usługi jest zarejestrowanie się w uczelnianym Centralnym Systemie Autoryzacji (CSA), który umożliwia rozpoznawanie uprawnionych osób.
Link do rejestracji: http://csa.umed.wroc.pl/
E-książki: http://bg.umed.wroc.pl/index.php/ezasoby/e-ksiazki/
E-czasopisma: http://bg.umed.wroc.pl/index.php/ezasoby/e-czasopisma/
Bazy danych: http://bg.umed.wroc.pl/index.php/ezasoby/bazy/
-----
You can access the licensed e-resources of #WMULibrary from your home computers via HAN server.
To get access you need to be registered at WMU Central Authorisation System (CSA) that authorises WMU staff and students.
Register at: http://csa.umed.wroc.pl/
E-books: http://bg.umed.wroc.pl/index.php/ezasoby/e-ksiazki/
E-journals: http://bg.umed.wroc.pl/index.php/ezasoby/e-czasopisma/
Databases: http://bg.umed.wroc.pl/index.php/ezasoby/bazy/