Katedra i Zakład Periodontologii

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel. 71-784-03-81
e-mail : ws-5@umw.edu.pl 

Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej
SCTT Sp. Z O.O. NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Rejestracja pacjentów:  tel. (71) 718-62-92                                                                            

Kierownik Katedry

prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka
e-mail: tomasz.konopka@umw.edu.pl 

Sekretariat

mgr Agnieszka Fiśkiewicz
e-mail: agnieszka.fiskiewicz@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 81

Adiunkt

lek. dent. Katarzyna Dębska-Łasut
e-mail: katarzyna.debska.lasut@umw.edu.pl 

Asystent

dr n. med. Joanna Toczewska
e-mail: joanna.toczewska@umw.edu.pl

Asystent

dr n. med. Jacek Zborowski
e-mail: jacek.zborowski@umw.edu.pl

Asystent

lek. dent. Barbara Paśnik-Chwalik
e-mail: barbara.pasnik-chwalik@umw.edu.pl

Asystent

lek. dent. Kacper Bębenek
e-mail: kacper.bebenek@umw.edu.pl 

Katedra Periodontologii prowadzi zajęcia dla studentów polskich i anglojęzycznych od III do V roku studiów.

The Department of Periodontology provides classes for Polish and English-speaking students from the 3rd to the 5th year of studies.

Dyżury konsultacyjne dla studentów w semestrze zimowym 2022/2023
Consultation hours for students in the winter semester 2022/2023

Data

Imię i nazwisko

Poniedziałki

Mondays

10:30-12:30    dr n. med. Jacek Zborowski

 

11:15-12:30    dr n. med. Joanna Toczewska

 

11:30-12:30    lek. dent. Kacper Bębenek

15:45-16:45

 

Wtorki

Tuesdays

18:00-19:00    lek. dent. Barbara Paśnik-Chwalik

 

Czwartki

Thursdays

8:30-10:30       prof. Tomasz Konopka

 

Piątki

Fridays

11:00-13:00     lek. dent. Katarzyna Dębska-Łasut

17:30-18:15     dr n. med. Joanna Toczewska

17:30-18:30     lek. dent. Barbara Paśnik-Chwalik

Główne tematy badań:

  1. Czynniki immunologiczne w etiopatogenezie chorób przyzębia.
  2. Leczenie chirurgiczne tkanek przyzębia z uwzględnieniem technik regeneracyjnych.
  3. Epidemiologia chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
  4. Badanie wybranych parametrów odporności śliny w chorobach przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.

Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu planuje w 2023 roku organizację trzech kursów specjalizacyjnych dla lekarzy dentystów

22-24.02.2023
Laseroterapia w periodontologii.
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Tomasz Konopka, dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska

26-30.06.2023 kurs online
Podstawy diagnostyki i leczenia niechirurgicznego w periodontologii.
 Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Tomasz Konopka

20-22.09.2023
Implantologia w periodontologii.
Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. Tomasz Konopka

Rekrutacja odbywa się przez stronę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: 
https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=1&spe=66&ro=1&sys=3&year=2023&mie=&ue=&tx…